16:34 15/04/2015

Những “ngôi nhà đinh” ở Trung Quốc

Diệp Vũ

Chùm ảnh về những ngôi nhà nằm trong trong khu vực dự án nhưng không chịu giải tỏa ở Trung Quốc