10:33 03/12/2012

Những nơi đầu tư địa ốc tệ nhất ở Mỹ 5 năm tới

Hoài An

Theo tổ chức Fiserv Case-Shiller, giá nhà trung bình ở những khu vực này sẽ tăng trưởng chậm chạp