22:41 22/03/2013

Những poster quảng cáo hài hước mà hiệu quả

Thanh Hải

Kiểu quảng cáo bằng poster đã "xưa như trái đất", nhưng vẫn hiệu quả nếu có yếu tố hài hước và ý nghĩa