10:01 24/07/2016

Những quầy hàng không người bán độc đáo của nước Nhật

Ngọc Diệp

Những cửa hàng không hề có người bán, hay còn gọi là cửa hàng tự phục vụ, là điều không khó tìm thấy tại Nhật Bản