14:49 12/11/2013

Những quốc gia có nhiều người sống thọ nhất

Thanh Hải

Theo đánh giá của hãng tin Bloomberg, hầu hết các nước có nhiều người sống thọ nhất nằm ở khu vực châu Âu