12:09 26/11/2012

Những smartphone nổi bật nhất năm 2012

Phúc Minh

Theo Business Insider, ở một khía cạnh cụ thể, các smartphone này thực sự nổi bật