09:23 09/10/2013

Những tài khoản Twitter "hot" cho giới tài chính

Thanh Hải

Trang Business Insider vừa công bố danh sách những tài khoản Twitter đáng theo dõi nhất của giới đầu tư tài chính quốc tế