09:16 31/01/2012

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới

Hoài An

Theo nghiên cứu của Viện Brookings, các khu đô thị, các thành phố tăng trưởng chậm nhất thế giới hầu hết nằm ở Mỹ, Tây Âu

Tiêu chí xếp hạng bao gồm những thay đổi về mức thu nhập, tỷ lệ việc làm trong giai đoạn 2010 - 2011.
Tiêu chí xếp hạng bao gồm những thay đổi về mức thu nhập, tỷ lệ việc làm trong giai đoạn 2010 - 2011.
Cuộc suy thoái toàn cầu đã chính thức dừng bước trong năm 2010. Từ đó tới nay, nhiều nơi đã tăng trưởng mạnh trở lại. Tuy nhiên, khu vực Bắc Mỹ và Tây Âu vẫn tiến với nhịp độ chậm hơn rất nhiều so với phần còn lại của thế giới.

Theo nghiên cứu của Viện Brookings, các khu đô thị, các thành phố tăng trưởng chậm nhất thế giới hầu hết nằm ở Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản - quốc gia đã phải hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái.

Báo cáo của Viện Brookings được đưa ra trên cơ sở mức phục hồi của 200 thành phố lớn nhất hành tinh sau khủng hoảng toàn cầu 2008. Tiêu chí xếp hạng bao gồm những thay đổi về mức thu nhập, tỷ lệ việc làm trong giai đoạn 2010 - 2011.

Trang 24/7 Wall St. đã căn cứu trên báo cáo của Viện Brooking để đưa ra top 10 thành phố phục hồi trì trệ nhất thế giới như sau.

10. Richmond, Mỹ

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 1

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -1%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): +0.2%
Dân số: 1,27 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 48.083 USD
GDP: 61 tỷ USD

9. Valencia, Tây Ban Nha

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 2

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -0.9%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): -0.2%
Dân số: 2,56 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 23.165 USD
GDP: 59 tỷ USD

8. Barcelona, Tây Ban Nha

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 3

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -1.2%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): +0.2%
Dân số: 5,43 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 29.767 USD
GDP: 162 tỷ USD

7. Naples, Italy

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 4

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -1.1%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): -0.1%
Dân số: 3,98 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 17.723 USD
GDP: 70 tỷ USD

6. Madrid, Tây Ban Nha

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 5

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -1.4%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): +0.1%
Dân số: 6,4 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 33.208 USD
GDP: 212 tỷ USD

5. Sacramento, Mỹ

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 6

Mức thay đổi về việc làm (2010-2011): -1%
Mức thay đổi về thu nhập (2010-2011): -0.8%
Dân số: 2,18 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 42.283 USD
GDP: 92 tỷ USD

4. Seville, Tây Ban Nha

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 7

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -2%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): -0.3%
Dân số: 1,86 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 20.166 USD
GDP: 38 tỷ USD

3. Dublin, Ireland

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 8

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -3%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): -0.3%
Dân số: 1,72 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 55.578 USD
GDP: 95 tỷ USD

2. Lisbon, Bồ Đào Nha

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 9

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -2.4%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): -2.8%
Dân số: 2,84 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 24.194 USD
GDP: 69 tỷ USD

1. Athens, Hy Lạp

Những thành phố phục hồi đì đẹt nhất thế giới - Ảnh 10

Mức thay đổi về việc làm (2010 – 2011): -3.5%
Mức thay đổi về thu nhập (2010 – 2011): -4.8%
Dân số: 4,14 triệu người
Thu nhập bình quân đầu người: 24.585 USD
GDP: 102 tỷ USD