09:05 22/02/2013

Những thay đổi lớn của hạ tầng Thủ đô

Bảo Anh

Cơ sở hạ tầng Hà Nội gần đây đã có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông đô thị

Cầu vượt Láng - Nguyễn Chí Thanh có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng ngay trước Tết nguyên đán vừa qua.<br>
Cầu vượt Láng - Nguyễn Chí Thanh có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng ngay trước Tết nguyên đán vừa qua.<br>