07:33 17/11/2012

Những tòa nhà đẹp nhất thế giới năm 2012

An Huy

Danh sách do Business Insider giới thiệu là tập hợp 25 tòa nhà cao tầng được đánh giá là đẹp nhất thế giới năm nay, xếp theo thứ tự alphabet