12:01 13/01/2020

Những tỷ phú kiếm nhiều và mất nhiều tiền nhất năm 2019

Minh Nhật

5 tỷ phú kiếm nhiều nhất trong năm 2019 có tổng tài sản tăng thêm gần 112 tỷ USD so với năm 2018

Theo Forbes, 5 tỷ phú kiếm nhiều nhất trong năm 2019 có tổng tài sản tăng thêm gần 112 tỷ USD so với năm 2018. 

1

Nguồn: Howmuch/Forbes.