17:23 23/11/2012

Những ứng dụng di động cần thiết cho giới đầu tư

Phúc Minh

Theo Business Insider, những ứng dụng này rất cần cho các nhà đầu tư muốn cập nhật tin kinh tế thị trường ở bất cứ đâu