11:24 21/01/2013

Những việc chỉ giới tỷ phú mới làm được

Thanh Hải

Theo Business Insider, sở hữu máy bay, nhà chọc trời, đội bóng không phải là những việc ai cũng làm được