14:46 11/09/2013

Những viên kim cương đắt nhất thế giới

An Huy

Viên kim cương đắt nhất thế giới được bán qua đấu giá có màu hồng và mức giá gần 46 triệu USD

<br>
<br>