12:25 07/02/2013

Những website lớn nhất thế giới

Hải Yến

Trang ComScore.com đã nêu tên 10 trang web lớn nhất thế giới dựa trên lượng khách truy cập (unique visitor) mỗi ngày