17:21 02/04/2013

Những ý tưởng công nghệ kỳ quặc của Nhật Bản

Thanh Hải

Nhật Bản có lẽ là quốc gia có nhiều ý tưởng và phát kiến công nghệ kỳ quặc nhất thế giới