10:04 22/04/2013

Những ý tưởng kinh doanh khôi hài ở châu Á

Thanh Hải

Hãng tin CNBC vừa công bố bộ sưu tập những ý tưởng kinh doanh lập dị nhưng cũng rất câu khách ở châu Á