19:35 25/08/2009

NKD, DHG, DAE trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của NKD, DHG, DAE và lấy ý kiến cổ đông của NST

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu của DHG từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu của DHG từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của NKD, DHG, DAE và lấy ý kiến về việc phát hành cổ phiếu của NST.

* Ngày 22/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (mã NKD-HOSE).

Theo đó, ngày 5/10/2009, NKD sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Km22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu NKD vào các ngày 21, 22 và 23/9/2009.

* Ngày 8/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2009 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE).

Theo đó, ngày 25/9/2009, DHG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHG vào các ngày 7, 8 và 9/9/2009.

* Ngày 7/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (mã DAE-HNX).

Theo đó, ngày 28/9/2009, DAE sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức  tại Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng - 78 Pasteur - thành phố Đà Nẵng.

* Ngày 7/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX).

Theo đó, ngày 24/9/2009, NST sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DAE, NST vào các ngày 4/9, 7/9 và 8/9/2009.