09:04 11/06/2008

NKD trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

H.Vũ

NKD sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%/mệnh giá, bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22%/số cổ phần đang hiện hữu

Để phục vụ cho việc chi trả cổ tức đợt 2/2007, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (mã NKD-HOSE) thông báo sẽ chọn ngày đăng ký cuối cùng là 18/6/2008, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/6/2008.

Cổ tức đợt 2/2007 bao gồm: bằng tiền mặt (với tỷ lệ 9%/mệnh giá, tương đương 900 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện: 18/7/2008), bằng cổ phiếu (với tỷ lệ thực hiện: 22% trên số cổ phần hiện đang sở hữu).

Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị để đảm bảo cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm đợt này không vượt quá số lượng đã xin phép Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006.

Quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Thời gian dự kiến giao dịch: 6/8/2008.