00:43 13/07/2012

NNC báo lãi khoảng 42 tỷ đồng trong 6 tháng

Hòa Bình

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC-HOSE) vừa công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC-HOSE) vừa công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, trong quý 2/2012, doanh thu của NNC đạt 73,5 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 131 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 2 đạt 23 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 42 tỷ đồng, bằng 51,12% kế hoạch năm.

Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị NNC, trong quý 3 này, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 72 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 21 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, NNC sẽ kiểm toán và chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt 1 sáu tháng đầu năm 2012 cho các cổ đông. Đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ đá tại chi nhánh Bình Phước.

Ngoài ra, NNC cũng có kế hoạch tạm dừng chuyển đất sang khu vực Gò Đồi, đồng thời tìm đối tác kinh doanh khu đất 6,5 ha khu vực Gò Đồi và 2,7 ha cạnh núi Châu Thới,...