08:30 07/07/2011

NNC lãi 45 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

So với kế hoạch cả năm 2011, NNC đã hoàn thành 50,42% kế hoạch doanh thu và 56,42% kế hoạch lợi nhuận năm.

Quý 3/2011, NNC dự kiến lợi nhuận đạt 27 tỷ đồng.
Quý 3/2011, NNC dự kiến lợi nhuận đạt 27 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HSX) thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và kế hoạch quý 3/2011.

Theo đó, Hội đồng Quản trị NNC thông qua kết quả kinh doanh quý 2 với đá khai thác đạt 561.000 m3; lũy kế 6 tháng đạt 954.000 m3, bằng 50,21% kế hoạch năm (1.900.000m3); doanh thu quý 2 đạt 74 tỷ đồng, lũy kế đạt 131 tỷ đồng, bằng 50,42% kế hoạch năm (259,801 tỷ đồng);

Lợi nhuận quý 2 đạt 24 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 45 tỷ đồng, bằng 56,42% kế hoạch năm (79,765 tỷ đồng).

Quý 3/2011, NCC đặt mục tiêu với đá khai thác đạt 582.000 m3; doanh thu đạt 84 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 27 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng thông qua ngừng mua 438.410 cổ phiếu quỹ đồng thời chốt danh sách cổ đông tạm chia cổ tức đợt 1 của 6 tháng đầu năm 2011 với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Theo giấy phép đầu tư được UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/6/2011, thì Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ được phép khai thác mở rộng thêm khoản 4,5ha mỏ, công suất khai thác điều chỉnh từ 1 triệu m3/năm lên 2 triệu m3/năm, thời gian gian khai thác điều chỉnh đến tháng 30/6/2014, và độ sâu lên 100m nên Hội đồng Quản trị thống nhất tạm ngừng phương án khai thác dự trữ đá hỗ hợp, đồng thời lên phương án đầu tư - khai thác chế biến - kinh doanh đá theo sản lượng giấy phép đầu tư mới; Sửa chữa đường cấp phối 800m vào mỏ đá Mủi Tàu - Bình Phước, thuê tư vấn thiết kế 2 phương án đường bê tông và nhựa đển có cơ sở chọn phương án tối ưu và thời điểm thi công cho phù hợp...