00:41 22/07/2012

Nợ có khả năng mất vốn của Vietinbank tăng 147% sau 6 tháng

Thu Thủy

Sau 6 tháng, nợ có khả năng mất vốn của Vietinbank tăng lên 2.254 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận 6 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ

Tính đến 30/6/2012, tổng dư nợ của Vietinbank đạt hơn 282.843 tỷ đồng, giảm trên 3,1% so với đầu năm.
Tính đến 30/6/2012, tổng dư nợ của Vietinbank đạt hơn 282.843 tỷ đồng, giảm trên 3,1% so với đầu năm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank (mã CTG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm của ngân hàng mẹ.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 của Vietinbank đạt 564,7 tỷ đồng, giảm hơn 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 1.959 tỷ đồng, giảm trên 28% so với 6 tháng đầu năm 2011.

Nguyên nhân khiến lợi nhuận của Vietinbank giảm mạnh chủ yếu là do quý 2/2012 ngân hàng này phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.453 tỷ đồng, trong khi quý 2 năm ngoái được hoàn nhập tới 609 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mảng mang về nguồn thu lớn nhất là thu nhập lãi thuần quý 2/2012 đạt trên 4.568 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/6/2012, tổng dư nợ của Vietinbank đạt hơn 282.843 tỷ đồng, giảm trên 3,1% so với đầu năm.

Trong tổng dư nợ, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) của Vietinbank chiếm 2.763 tỷ đồng, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) là 1.912 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) là 2.254 tỷ đồng - tăng 147% so với mức 912,45 tỷ đồng hồi đầu năm nay.

Theo quy định hiện hành, nợ nhóm 3 đến nhóm 5 được coi là nợ xấu. Như vậy, tổng nợ xấu của Vietinbank đến cuối tháng 6 là 6.929 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ nợ xấu 2,45%.

Báo cáo tài chính cho thấy, Vietinbank trích lập dự phòng đến 30/6 đạt trên 5.761 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, với 5.256,8 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính của Vietinbank, tại thời điểm cuối quý 2, tiền gửi của ngân hàng này tại Ngân hàng Nhà nước là 10.452 tỷ đồng. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng là 21.308 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 66.137 tỷ đồng của đầu năm nay.

Báo cáo cũng cho biết, chứng khoán đầu tư cuối quý 2 của Vietinbank đạt trên 67.463 tỷ đồng (trái phiếu, cổ phiếu) và dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư đạt trên 250 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vốn góp, đầu tư dài hạn của Vietinbank đạt trên 4.867 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con là 2.777 tỷ đồng, vốn góp liên doanh là 1.792 tỷ đồng, và đầu tư dài hạn khác đạt trên 298 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của Vietinbank (Đơn vị: tỷ đồng)