11:08 30/05/2012

Nợ ngân hàng: Petro Vietnam “soán ngôi” EVN

Hồng Nhung

Tăng rất mạnh sau khoảng ba năm, Petro Vietnam đã vượt EVN để trở thành tập đoàn nhà nước có dư nợ lớn nhất tại ngân hàng

Trụ sở Petro Vietnam tại Hà Nội. Dư nợ tại ngân hàng của tập đoàn tại thời điểm tháng 9/2011 là 72.300 tỷ đồng.
Trụ sở Petro Vietnam tại Hà Nội. Dư nợ tại ngân hàng của tập đoàn tại thời điểm tháng 9/2011 là 72.300 tỷ đồng.
Tăng rất mạnh sau khoảng ba năm, Petro Vietnam đã vượt EVN để trở thành tập đoàn nhà nước có dư nợ lớn nhất tại ngân hàng.

Tổng nợ tổ chức tín dụng của 7 tập đoàn hàng đầu cuối năm 2008 là 128.786 tỷ đồng, tăng 20,54% so với cuối năm 2007 và chiếm gần 10% so với tổng nợ tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế tại cùng thời điểm. Tổng hợp theo số liệu từ mẫu biểu báo cáo, nợ tổ chức tín dụng của 7 tập đoàn kinh tế (số liệu hợp nhất) đến 31/12/2008 là 138.491 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước mà Bộ Tài chính vừa hoàn thiện cho thấy, tại thời điểm tháng 9/2011, chỉ riêng 12 tập đoàn kinh tế của nhà nước dư nợ đã lên tới 218.738 tỷ đồng, chiếm 8,76% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng và chiếm 52,66% dư nợ cho vay doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, dẫn đầu là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) với 72.300 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng thứ hai với 62.800 tỷ đồng; thứ ba là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) với 20.500 tỷ đồng; kế đến là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) với 19.600 tỷ đồng.

Với dữ liệu trên, nợ của Petro Vietnam đã tăng rất nhanh trong khoảng ba năm qua, trong khi nợ của EVN giảm nhẹ, của Vinashin gần như không thay đổi.

Cụ thể, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cuối 2008, dư nợ của Petro Vietnam chỉ ở mức 21.477 tỷ đồng, đứng thứ hai trong nhóm các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có nợ ngân hàng lớn, sau EVN (66.764 tỷ đồng); còn Vinashin là 19.885 tỷ đồng.