15:34 07/06/2012

Nợ xấu của BIDV xấp xỉ 3% dư nợ

Thu Thủy

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2012

BIDV đã đăng ký niêm yết với số lượng 2,3 cổ phiếu trên HSX.
BIDV đã đăng ký niêm yết với số lượng 2,3 cổ phiếu trên HSX.
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2012.

Theo đó, trong quý 1 năm nay, BIDV lãi trước thuế 1.402 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 1.394 tỷ đồng.

Cũng trong quý 1/2012, BIDV chỉ phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 27,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.249 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu nguồn thu, mảng thu nhập lãi thuần đóng góp lớn nhất cho thu nhập của BIDV với 2.867 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 2.898 tỷ đồng của quý 1/2011.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ mang về 504 tỷ đồng. Mảng kinh doanh ngoại hối mang về trên 61 tỷ đồng, từ mức lỗ trên 30 tỷ đồng quý 1 năm ngoái.

Các mảng còn lại mang về nguồn thu không đáng kể. Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 18 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2012, dư nợ tín dụng của BIDV đạt hơn 301.585 tỷ đồng, tăng trên 2,6% so với cuối năm 2011. Nợ nhóm 3 đến nhóm 5 là trên 9.000 tỷ đồng, tương ứng mức nợ xấu xấp xỉ 3%. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn của BIDV tăng trên 620 tỷ đồng trong quý 1, lên 3.437 tỷ đồng.

Được biết, BIDV đã đăng ký niêm yết với số lượng trên 2,3 tỷ cổ phiếu, tương ứng với mức vốn điều lệ là hơn 23.011 tỷ đồng. Trong đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng cuối năm ngoái, giá đấu thành công bình quân cổ phần BIDV đạt 18.583 đồng/cổ phần.

Trước đó, BIDV cũng đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán với thời điểm chốt danh sách là ngày 22/5/2012.