10:08 02/12/2008

Nợ xấu của Eximbank có khả năng bị mất là 200 tỷ đồng

Hải Bằng

Tổng giám đốc Eximbank cho biết, nợ xấu của ngân hàng này là 619 tỷ đồng và nợ xấu có khả năng bị mất là 200 tỷ đồng

Ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank.
Ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank.
Tại đại hội cổ đông bất thường của Eximbank ngày 29/11, ông Trương Văn Phước, Tổng giám đốc Eximbank cho biết, nợ quá hạn của ngân hàng này là 1.361 tỷ đồng, chiếm 6,09% tổng dư nợ, trong đó nợ xấu là 619 tỷ đồng và nợ xấu có khả năng bị mất là 200 tỷ đồng.

Dư nợ bất động sản của Eximbank hiện nay là 4.000 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng dư nợ. Tuy nhiên, giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay bất động sản trên vừa được định giá lại theo giá thị trường là gần 6.000 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính của Eximbank là hơn 8.600 tỷ đồng, trong đó 87% là đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, 3% đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, và 10% đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết.

Nếu VN-Index rớt đến mốc 300 điểm thì khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán của Eximbank sẽ vào khoảng 100 tỉ đồng.