11:05 18/07/2012

Nợ xấu của Ngân hàng Phát triển vượt 10%

Quý Hiểu

Sáng nay (18/7), Kiểm toán Nhà nước công bố tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

Kết quả kiểm toán còn cho biết, VDB cho vay thương mại ngoài các chương trình cho phép dẫn đến lỗ 18,1 tỷ đồng, nợ quá hạn 438 tỷ đồng.
Kết quả kiểm toán còn cho biết, VDB cho vay thương mại ngoài các chương trình cho phép dẫn đến lỗ 18,1 tỷ đồng, nợ quá hạn 438 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về tình hình hoạt động kinh doanh của các tổ chức tài chính, ngân hàng trong năm 2010 công bố sáng nay (18/7), tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vượt 10%.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu cho vay đầu tư phát triển là 12,05%, cho vay xuất khẩu là 13,42% (chưa bao gồm nợ xấu của Chương trình Cuba và Tàu biển Vinashin), tính theo niên độ ngân sách năm 2010. Bên cạnh đó, các khoản cho vay của VDB có khả năng thu hồi nợ khó, nợ đến hạn ngày càng gia tăng.

Kết quả kiểm toán còn cho biết, VDB cho vay thương mại ngoài các chương trình cho phép dẫn đến lỗ 18,1 tỷ đồng, nợ quá hạn 438 tỷ đồng. VDB còn góp vốn và cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam vay nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đánh giá của Kiểm toán Nhà nước cho hay.

Về Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP), Kiểm toán Nhà nước đánh giá VBSP còn cho vay sai đối tượng, ủy thác cho các tổ chức xã hội thực hiện cho vay nhưng lại chưa có cơ chế giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm khi có sai sót.

Nợ xấu của VBSP đến 31/12/2010 chiếm 1,2% dư nợ (nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,22%.

Cũng theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, nợ xấu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2010 là 2,91%, từ mức 2% năm 2009. Trong khi nợ xấu của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tính đến hết năm 2010 là 1,27%, từ mức 0,61% một năm trước đó.