10:57 23/09/2015

Nợ xấu ngân hàng đã về 3%

Kim Thu

Sau tròn ba năm, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã chính thức giảm về còn 3%

Tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm nay ở mức cao cũng góp phần 
nhất định co hẹp tỷ lệ nợ xấu. Tính đến ngày 17/9, tăng trưởng tín 
dụng đã đạt trên 10%.
Tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm nay ở mức cao cũng góp phần nhất định co hẹp tỷ lệ nợ xấu. Tính đến ngày 17/9, tăng trưởng tín dụng đã đạt trên 10%.
Diễn biến tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng tiếp tục được cập nhật, khi thời điểm hoàn thành mục tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra đã gần kề.

Như VnEconomy đề cập ở bài viết mới đây, theo báo cáo thẩm tra việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015, ở lĩnh vực ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 8/2015 đã giảm xuống còn 3,2%.

Đầu tuần này, tại buổi tiếp ông Eric Sidgwick, tân Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đến thời điểm này Việt Nam đã thành công trong việc giảm nợ xấu từ mức 17% xuống còn 3% và cơ bản xử lý xong các ngân hàng yếu kém.

Như vậy, sau ba năm kể từ khi lập đề án xử lý với tỷ lệ thống kê lên tới 17% vào tháng 9/2012, nợ xấu đã chính thức giảm về còn 3%. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành sớm trước một quý so với thời điểm mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đề ra (cuối 2015).

Để thực hiện mục tiêu trên, cùng với việc các tổ chức tín dụng tự xử lý và tập trung thu hồi nợ xấu, từ quý 2/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các thành viên đẩy mạnh việc bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm nay ở mức cao cũng góp phần nhất định co hẹp tỷ lệ nợ xấu. Tính đến ngày 17/9, tăng trưởng tín dụng đã đạt trên 10% so với cuối năm 2014; dự kiến cả năm có thể lên tới 17%.