08:44 30/03/2009

“Nới” rộng cơ chế xây nhà giá thấp

Hạnh Liên

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Chính phủ về các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp

Chính phủ cho phép ủy ban nhân dân Tp.HCM và thành phố Hà Nội  khởi công xây dựng trong năm nay 200.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.
Chính phủ cho phép ủy ban nhân dân Tp.HCM và thành phố Hà Nội khởi công xây dựng trong năm nay 200.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.
Các dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, dự án nhà ở giá thấp được phép điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành.
 
Đó là nội dung chính của tờ trình về việc ban hành nghị quyết của Chính phủ về các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị, vừa được Bộ Xây dựng trình Chính phủ hôm 26/3.

8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ xây nhà sinh viên

Theo nội dung tờ trình, để tạo bước đột phá trong việc phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê, Chính phủ cho phép ủy ban nhân dân Tp.HCM và thành phố Hà Nội  khởi công xây dựng trong năm nay 200.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Các địa phương khác tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng đáp ứng nguồn vốn để bố trí kế hoạch đầu tư. Các dự án đầu tư được phép thực hiện hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, thi công xây lắp với tỷ lệ tiết kiệm theo quy định để rút ngắn thời gian chuẩn bị và thực hiện đầu tư.

Khu công nghiệp phải có nhà cho công nhân

Tờ trình cũng nêu rõ, đối với các khu công nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị hình thành, khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, chủ đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải tổ chức xác định nhu cầu về nhà ở và đất để xây dựng nhà ở cho công nhân, đồng thời phải tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân lao động gắn với khu công nghiệp đó
 
Đối với các khu công nghiệp đã hình thành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy hoạch để bổ sung quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn.

Khi được giao làm chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp của địa phương hoặc doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được giao đồng thời làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở công nhân phục vụ cho khu công nghiệp đó.

Sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng khu nhà ở công nhân, chủ đầu tư có thể tự đầu tư xây dựng nhà ở hoặc chuyển giao đất đã có hạ tầng hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng để các doanh nghiệp có nhà máy sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở  đầu tư xây dựng các công trình nhà ở cho công nhân thuê. Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng được phân bổ vào giá thuê đất tại khu công nghiệp.

Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp xây nhà giá thấp

Đối với loại nhà giá thấp thương mại, Bộ Xây dựng cũng nêu rõ cơ chế và mô hình xây dựng.

Đây là loại nhà ở chung cư có diện tích căn hộ tối đa không quá 70 m2 do các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán (trả tiền một lần hoặc bán trả góp) cho các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Đối tượng được mua nhà ở giá thấp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2/người và có thu nhập bình quân dưới 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất những cơ chế ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp xây nhà giá thấp.

Về đất đai, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án nhà ở cho công nhân thuê và nhà ở giá thấp.

Về các loại thuế, chủ đầu tư dự án được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) bằng 0% đối với các hợp đồng thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp và hợp đồng bán nhà ở giá thấp. Chủ đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian hoạt động.
 
Các doanh nghiệp tự xây dựng nhà ở cho công nhân (không thu tiền thuê hoặc có thu tiền thuê nhưng giá cho thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở xã hội theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh) đều được tính là chi phí hợp lý (tính vào giá thành sản xuất) khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thuê nhà ở cho công nhân thì được tính chi phí thuê nhà ở là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Giá bán nhà ở giá thấp do chủ đầu tư dự án quyết định theo nguyên tắc tính đủ chi phí đầu tư (kể cả lãi vay ngân hàng nếu có) và được cộng thêm tối đa 10% lãi định mức trên chi phí đầu tư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định giá bán hoặc quy định suất đầu tư để khống chế giá trần và tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc bán nhà ở giá thấp trên phạm vi địa bàn

Không được chuyển nhượng

Tuy nhiên, theo nội dung tờ trình, những người thuê hoặc mua nhà ở giá thấp cũng buộc phải tuân thủ một số quy định.

Người thuê nhà không được cho thuê lại, cho ở nhờ hoặc chuyển nhượng hợp đồng thuê cho người khác. Người mua nhà cũng không được cho thuê, cho ở nhờ hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào. Trong quá trình sử dụng nhà ở nếu có nhu cầu chính đáng cần chuyển nhượng nhà ở, thì chỉ được chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc cho chủ đầu tư dự án nhà ở giá thấp đó.
 
Giá bán các nhà ở giá thấp không cao hơn giá bán của nhà ở giá thấp cùng loại tại thời điểm bán. Khi trả hết tiền mua nhà ở, người mua nhà ở giá thấp được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, nhưng trong giấy chứng nhận ghi rõ là loại nhà ở giá thấp không được chuyển nhượng tự do.