07:10 22/10/2008

NOSCO được chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu ra công chúng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc được phép chào bán ra công chúng 5,056 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng

Ngày 17/10/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán ra cổ phiếu công chúng cho Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOSCO).

Theo đó, Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc được phép chào bán ra công chúng 5,056 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó có 4.741.120 cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu và 314.880 cổ phiếu người lao động đặc biệt nhằm thu hút nhân tài.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

NOSCO có vốn điều lệ 64 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa, xăng dầu, container bằng đường biển, đường sông và đường bộ; sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải như thuê tàu, môi giới cho thuê tàu, xuất khẩu các trang thiết bị phụ tùng phương tiện vận tải;...