14:55 09/06/2008

NSC được niêm yết bổ sung hơn hai triệu cổ phiếu

N.Anh

Ngày 6/6/2008, sàn Tp.HCM chấp thuận cho NSC được niêm yết bổ sung 2.165.500 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 6/6/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Trung ương (mã chứng khoán NSC) được niêm yết bổ sung 2.165.500 cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung là hơn 21 tỷ đồng.