17:55 28/07/2010

NSN, VC7 trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

Hà Anh

NSN sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16,49%, VC7 sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 3%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền của NSN và VC7.

* Ngày 6/8/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng 565 (mã NSN-HNX) và

Theo đó, NSN sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 16,49% (100 cổ phiếu được nhận 16,49 cổ phiếu mới).

* Ngày 11/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền  của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX).

Theo đó, ngày 3/9, VC7 sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Xây dựng 565, phường Tân Thịnh, Tp.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tuch nhận cổ tức tại Phòng tài chính - kế toán – Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 - Tầng 18, toà nhà Vinaconex 9, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, Hà Nội.