17:56 11/05/2010

NTB được chấp thuận niêm yết 36 triệu cổ phiếu trên HOSE

Huyền Thương

HOSE vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 được niêm yết cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 được niêm yết cổ phiếu với mã chứng khoán NTB.

Theo đó, NTB được niêm yết 36 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trên HOSE.

Ngày 17/5 tới, cổ phiếu NTB sẽ chính thức giao dịch với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 42 nghìn đồng/cổ phiếu và biên độ giao động là +/- 20% so với giá tham chiếu.

Công ty có vốn điều lệ là 360 tỷ đồng, trụ sở chính tại 785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực: đầu tư theo phương thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh- chuyển giao (BOT) trong nước công trình giao thông; xây dựng dân dụng, công nghiệp; sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bêtông đúc sẵn;...

Được biết năm 2010, NTB dự kiến tổng doanh thu đạt trên 1.151,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 154,4 tỷ đồng và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4.289,66 đồng.