09:46 14/05/2008

NTL giải trình về lợi nhuận quý 1 giảm mạnh

M.Kiều

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm giải trình về việc lợi nhuận quý 1/2008 giảm mạnh so với quý 4/2007

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa nhận được công văn số 35/CT-TCKT của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm giải trình về việc lợi nhuận quý 1/2008 giảm mạnh so với quý 4/2007.

Theo công văn của công ty, thì lợi nhuận trước thuế quý 4/2007 đạt hơn 163 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận quý 1/2008 của công ty chỉ đạt hơn 470 triệu đồng, giảm so với quý 4/2007 hơn 162,5 tỷ đồng (giảm 99,71%).

Nguyên nhân của sự sụt giảm này được phía công ty giải thích là do đặc thù của ngành xây dựng và kinh doanh nhà nên trong quý 1/2008 sản lượng xây lắp chủ yếu là do chuyển tiếp từ quý 4/2007 sang và đây cũng là giai đoạn chuẩn bị các thủ tục đầu tư.

Trong kinh doanh nhà, quý 1/2008 bắt đầu triển khai, chưa bán cho khách hàng và vì vậy lợi nhuận năm 2008 chủ yếu tập trung vào cuối năm 2008.