08:45 08/08/2011

NTL hoãn chào bán 2 triệu cổ phiếu do giá thấp

Hà Anh

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HSX) thông báo hoãn chào bán 2 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 656 tỷ đồng.

Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác cho hoạt động đầu tư.
Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác cho hoạt động đầu tư.
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HSX) thông báo hoãn chào bán 2 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 656 tỷ đồng.

Cụ thể, để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội cổ đông thường niên 2011 đã thông qua tăng vốn điều lệ từ 328 tỷ đồng lên 656 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm cổ phiếu trong đó bán đấu giá trên sàn 2 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, do tình hình thị trường chứng khoán hiện nay không thuận lợi, Công ty NTL nhận thấy không thể phát hành cổ phiếu đấu giá với giá khởi điểm không dưới 35.000 đồng/cổ phiếu như Đại hội cổ đông quyết nghị nên đã thông qua nghị quyết Hội đồng Quản trị tạm hoãn chào bán lượng cổ phiếu này.

Việc phát hành cổ phiếu huy động vốn thực hiện các dự án đầu tư dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2012, công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác cho hoạt động đầu tư.

Theo báo báo kết quả kinh doanh quý 2 của NTL, doanh thu trong quý 2 của công ty đạt 86,41 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 153,06 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 10,66 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 48,27 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 1.472 đồng, EPS quý 2 chỉ đạt 325 đồng.

Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 1.900 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 788 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền >25%.