23:27 23/03/2010

NTL sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1

Huyền Thương

Đại hội cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu

NTL đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2010 đạt 1.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 700 tỷ đồng.
NTL đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2010 đạt 1.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 700 tỷ đồng.
Ngày 23/3, đại hội cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, NTL sẽ phát hành 16,4 triệu cổ phiếu (tương ứng 164 tỷ đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức cho cổ động hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2009 của công ty. Dự kiến, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 29/4/2010.

Bên cạnh đó, đại hội cổ đông NTL đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2010 đạt 1.650 tỷ đồng, trong đó xây lắp ngoài công ty đạt 250 tỷ đồng, kinh doanh nhà đạt 300 tỷ đồng và kinh doanh hạ tầng đạt 1.100 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 700 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 25% trở lên.

Được biết năm 2009, tổng doanh thu thuần về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt trên  1.379,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 396,6 tỉ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 24.328 đồng.