14:09 14/12/2010

NTL và PDR tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền

Hạ Vy

HOSE thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức cổ tức năm 2010 bằng tiền của NTL và PDR

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức cổ tức năm 2010 bằng tiền của NTL và PDR.

* 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 23/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để  tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE).

Theo đó, ngày 5/1/2011, NTL sẽ tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm -  tầng 2A, N9B1, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

NTL công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong quý 3/2010 đạt 324,037 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 820,725 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 92 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 331,303 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 10.062 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 2.786 đồng.

* 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 23/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để  tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản (mã PDR-HOSE).

Theo đó, ngày 31/12/2010, PDR sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty - 422 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, Tp.HCM.

PDR công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong quý 3/2010 đạt 124,040 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 1.088,988 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 5,972 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 164,273 tỷ đồng.