14:36 07/05/2010

NTL và PPI trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của NTL và PPI

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của NTL và PPI.

* Ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 14/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE).

Theo đó, ngày 31/5, PPI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 7% (700 đồng/cổ phiếu).

Đồng thời, PPI sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phân bổ 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty tại 31/21 Kha Vạn Cân – phường Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức – Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PPI vào những ngày 13, 14 và 17/5/2010.

* Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 18/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE).

Theo đó, NTL dự kiến phát hành 16.400.000 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 1:1. Ngày dự kiến giao dịch là 31/5/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm -  Xóm 7, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTL vào những ngày 17, 18 và 19/5/2010.