09:46 13/05/2008

Nước giải khát Chương Dương sẽ "thâu tóm" nước khoáng Đakai

Hoàng Lộc

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương sẽ mua từ 65 - 80% phần vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Đakai

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương sẽ mua từ 65 - 80% phần vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Đakai.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương vừa phê chuẩn các dự án mới triển khai thực hiện trong năm 2008, gồm: Dự án giao dịch thoả thuận để mua từ 65% đến 80% phần vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Đakai, Dự án nhà ở cho cán bộ công nhân viên của công ty thuê, trên diện tích 5.000 m2 tại khu dân cư khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tổng mức đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng.

Các dự án đã có chủ trương năm 2007, công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2008, gồm: Dự án nhà máy sản xuất nước giải khát công suất 100 triệu lít/năm tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương, dự án Cao ốc văn phòng tại 577 Hùng Vương, Q.6, Tp.HCM.

Các dự án khác như dự án cao ốc văn phòng tại 379 Bến Chương Dương; dự án 4C tổ 7 gò dầu Tân Phú; dự án 101 Hiệp Bình Chánh Thủ Đức công ty vẫn tiếp tục triển khai và sẽ thông báo khi có kết quả cụ thể.

Năm 2008, công ty đề ra kế hoạch sản lượng là 41,229 triệu lít, doanh thu 272,225 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 26,748 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2.709 đồng.