07:29 02/10/2013

Nước Mỹ ngày đầu sau khi chính phủ đóng cửa

Thanh Hải

Nước Mỹ đang trải qua những giờ phút trống vắng đầu tiên sau khi chính phủ ngừng hoạt động vì cạn tiền