12:33 26/02/2013

Nước Nhật 100 năm qua các bức ảnh

Nhật Vinh

So với những năm đầu thế kỷ 20, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới hiện đã lột xác hoàn toàn