09:51 11/12/2007

Nước Nhơn Trạch đấu giá hơn 1 triệu cổ phiếu

Hải Bằng

Ngày 24/12 tới, tại sàn Tp.HCM sẽ diễn ra cuộc đấu giá lần đầu ra công chúng 1.080.100 cổ phiếu của Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch

Ngày 24/12 tới, tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ diễn ra cuộc đấu giá lần đầu ra công chúng 1.080.100 cổ phiếu của Xí nghiệp Nước Nhơn Trạch với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phiếu.

Ngành cấp nước thường phát triển ổn định hơn các ngành khác nhưng tỷ suất lợi nhuận không cao.

Sau khi trở thành Công ty Cổ phần nước Nhơn Trạch (vốn điều lệ 30 tỷ đồng), cơ cấu sở hữu như sau: Nhà nước sở hữu 51%, cán bộ công nhân viên 1,2%, tổ chức Công đoàn 2%, cổ đông chiến lược 9,8% và cổ phần bán đấu giá chiếm 36%.
Lợi thế lớn nhất của Nước Nhơn Trạch là khu vực Nhơn Trạch đang phát triển nhu cầu cấp nước rất lớn cho Khu đô thị mới Nhơn Trạch, các Khu công nghiệp ở Nhơn Trạch, Sân bay Long Thành và hàng loạt khu dân cư mới đang xây dựng. Điều này thể hiện rất rõ trong mức tăng sản lượng nước cung cấp trong 3 năm qua của Nước Nhơn Trạch: Năm 2004 đạt 1.742.674 m3, năm 2005 2.186.185 m3 và năm 2006 tăng gần 2 lần, lên 4.054.382 m3.

Lợi thế thứ hai là hiện nay trên địa bàn Công ty quản lý không có đơn vị cấp nước nào hoạt động song song nên hoạt động của công ty hiện nay thực chất là kinh doanh độc quyền dưới sự điều phối của UBND Tỉnh.

Trong thời gian tới, bên cạnh máy móc thiết bị, phương tiện có sẵn khi mới chuyển sang công ty cổ phần, năm 2008, công ty dự kiến sẽ đầu tư phát triển một số dự án với tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, gồm: hệ thống cấp nước và trạm xử lý Đại Phước, 1.500 m3/ngày đêm, vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng, Tuyến ống gang D400 dọc đường 319B cấp nước, Khu dân cư Long Thọ - Phước An, Khu công nghiệp 6, vốn 4,3 tỷ đồng, tuyến ống cấp nước phân phối dọc đường 25A, hương lộ 19 cấp cho dân cư xã Hiệp Phước và xã Phước Thiền, vốn đầu tư 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giống như nhiều nhà máy cấp nước sạch khác trên cả nước, Nước Nhơn Trạch cũng có nhiều khó khăn. Giá các nguyên nhiên liệu đầu vào sản xuất theo thị trường nhưng giá bán nước sạch không được phép tự do điều chỉnh mà do UBND tỉnh quyết định và được xây dựng dựa trên bộ định mức theo quy định của Nhà nước, điều này khiến cho tỷ suất lợi nhuận trên vốn không cao. Đây là khó khăn lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Nước Nhơn Trạch trong điều kiện hiện nay giá cả các nguyên liệu đầu vào ngày một tăng.

Do đặc thù ngành cấp nước phải đầu tư tài sản rất lớn trong khi lợi nhuận không cao do hạn chế giá bán tăng nên Nước Nhơn Trạch không thể tăng tích lũy tài chính để đầu tư mở rộng. Vì vậy để đầu tư phát triển các dự án, công ty đã sử dụng nguồn vốn vay từ Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng cấp nước Đồng Nai, điều này cũng tạo thêm gánh nặng chi phí cho tình hình kinh doanh của công ty. Biến động về lãi suất trên thị trường có xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng đến chi phí trả lãi vay.

Sau khi cổ phần hóa, những ưu đãi cấp vốn từ phía nhà nước sẽ không còn, do đó việc đầu tư mở rộng mạng lưới, hoạt động được sử dụng chủ yếu từ nguồn vốn vay thương mại. Điều này sẽ gây áp lực chi phí rất lớn cho Nước Nhơn Trạch, đặc biệt khi có sự biến động tăng về lãi suất cho vay của ngân hàng.

Một khó khăn nữa là hệ thống mạng lưới của công ty bao phủ trên địa bàn rộng nên việc kiểm soát chặt chẽ là rất khó thực hiện. Tình trạng xâm phạm hành lang an toàn các tuyến ống diễn ra ngày một nhiều hơn, công tác bảo vệ nguồn nước để phòng chống các chất thải gây ô nhiễm nguồn là những vấn đề ngày càng phức tạp đòi hỏi sự góp sức của nhiều đơn vị liên quan và cả cộng đồng.