09:09 29/09/2011

NVB bị phạt 120 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Navibank

Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu NVB trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Ngày 27/9/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần  Nam Việt - Navibank (mã NVB-HNX).

Cụ thể, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 661/UBCK-GCN ngày 06/9/2010 và Quyết định số 1074/QĐ-UBCK ngày 17/12/2010 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Navibank được phép hoàn thành việc phân phối 150 triệu cổ phiếu giai đoạn 2 đến hết ngày 30/1/2011. Tuy nhiên, Navibank đã tiếp tục phân phối 44.973.200 cổ phiếu trong số 75.975.133 cổ phiếu chưa chào bán hết khi đã hết thời gian gia hạn (đến ngày 19/2/2011 mới kết thúc đợt chào bán) theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Luật Chứng khoán.

Theo Bản cáo bạch cập nhật giai đoạn 2 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Thông báo chào bán ra công chúng giai đoạn 2, Navibank đã đăng ký và thông báo 1 tài khoản phong tỏa nhận mua cổ phiếu mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trên thực tế, Navibank đã mở 2 tài khoản nộp tiền là tài khoản mở tại Vietcombank và tài khoản mở tại chính Navibank; toàn bộ số tiền mua cổ phiếu (740.195.240.000 đồng) của các cổ đông chưa lưu ký và cán bộ công nhân viên đều nộp vào tài khoản mở tại Navibank, đến ngày 21/2/2011, Navibank mới chuyển toàn bộ số tiền trên và số tiền các nhà đầu tư mua theo phương án xử lý cổ phiếu dư (449.732.000.000 đồng) từ tài khoản mở tại Navibank sang tài khoản phong tỏa mở tại Vietcombank, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 21 Luật Chứng khoán và Khoản 3 Điều 3a Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt tiền là 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định  85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) và phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 85/2010/NĐ-CP; Tổng cộng mức phạt tiền đối với Navibank là 120 triệu đồng.