10:00 27/09/2010

NVB và SD9: Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền

Hạ Vy

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền của NVB và SD9

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (mã NVB) và Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9).

* 1/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 5/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (mã NVB-HNX).

Theo đó, ngày 21/10, NVB sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thanh toán: 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt - 343 Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM.

* 4/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 6/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2010 của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX).

Theo đó, ngày 22/10, SD9 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại P204, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 - tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.