22:58 28/06/2012

NVN lên kế hoạch vay 80 tỷ đồng từ một cá nhân

Hà Anh

Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam (mã NVN-HOSE) thông báo quyết nghị của Hội đồng quản trị

Diễn biến giá cổ phiếu NVN trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu NVN trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam (mã NVN-HOSE) thông báo quyết nghị của Hội đồng quản trị.

Theo đó, NVN xin ý kiến cổ đông về khoản vay 80 tỷ đồng từ bà Quách Thu Thanh. Bà Quách Thu Thanh là chị ruột của ông Quách Tuấn Hải - thành viên Hội đồng Quản trị NVN.

Khoản vay này có kỳ hạn là 8 tháng, lãi suất 14%/năm. Tài sản được sử dụng để đảm bảo khoản vay là các tài sản và nguồn thu hợp pháp còn lại của NVN.

Được biết, ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc NVN, vừa đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.076.290 cổ phiếu, chiếm 19,48% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Mục đích giao dịch là tăng tỷ lệ nắm giữ. Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 2/7 đến ngày 2/8/2012.