10:42 15/06/2012

NVT sẽ chuyển nhượng 55% vốn tại công ty con

Hà Anh

NVT sẽ chuyển nhượng 55% vốn tại công ty con là Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay trong tháng 6/2012

Diễn biến giá cổ phiếu NVT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu NVT trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) thông báo đã quyết định chuyển nhượng 5,5 tỷ đồng vốn góp tại công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay.

Theo đó, NVT sẽ chuyển nhượng 5,5 tỷ đồng phần vốn góp, tương đương 55% vốn điều lệ của Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Ninh Vân Bay trong tháng 6/2012. Đây là công ty con do NVT sở hữu 100% vốn điều lệ.

Nếu việc chuyển nhượng vốn thành công, tổng số vốn góp mà NVT sẽ nắm giữ còn 4,5 tỷ đồng, tương đương 45% vốn điều lệ tại công ty này.

Mục đích của việc chuyển nhượng vốn góp của NVT nhằm thực hiện tái cơ cấu tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của công ty.

Trước đó, NVT công bố đã dùng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Hai Dung (NVT đang chiếm 90% trên tổng số 110 tỷ đồng, tương đương 99 tỷ đồng) và toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, chiếm 29,2% trên tổng số 35,125 tỷ đồng, tương đương 10,2 tỷ đồng, để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh chuyển nhượng hoặc bán có kỳ hạn cho Techcombank hoặc bên thứ ba do Techcombank chỉ định.

Mục đích chính của các giao dịch liên quan đến vốn góp của Công ty tại Hai Dung và Danh Việt nói trên là nhằm hỗ trợ cho công ty con trong việc tái cơ cấu tài chính, bổ sung nguồn vốn phân bổ cho dự án đang triển khai của công ty.