23:50 04/09/2010

OCB hủy phương án bán cổ phần cho đối tác nước ngoài mới

Thùy Duyên

Ngân hàng Phương Đông (OCB) điều chỉnh phương án tăng vốn, hủy phương án phát hành 5% cho đối tác nước ngoài mới

OCB tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tiếp cho BNP Paribas để đối tác này nâng tỷ lệ sở hữu từ 15% lên 20%.
OCB tiếp tục thực hiện kế hoạch bán tiếp cho BNP Paribas để đối tác này nâng tỷ lệ sở hữu từ 15% lên 20%.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) điều chỉnh phương án tăng vốn năm 2010, hủy phương án phát hành 5% cho đối tác nước ngoài mới.

Hội đồng Quản trị OCB vừa thông báo việc thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2010; thống nhất kế hoạch mới về việc tăng vốn điều lệ lên 3.100 tỷ đồng (mức tăng thêm 1.100 tỷ đồng).

Phương án mới xác định phát hành cho các đối tượng trong nước 810 tỷ đồng, bao gồm: phát hành từ thặng dư vốn và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ để phân phối theo tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng là 100 tỷ đồng; phát hành để bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5% trên số cổ phần mà cổ đông sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng là 100 tỷ đồng.

Trường hợp các cổ đông hiện hữu là tổ chức kinh tế không được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho mua cổ phần thì Hội đồng Quản trị được lựa chọn đối tác trong nước khác có chọn lọc để bán theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2010.

OCB cũng sẽ phát hành để bán theo giá thỏa thuận cho đối tác trong nước có chọn lọc (kể cả cổ đông hiện hữu) là 610 tỷ đồng.

Ngân hàng này cũng xác định phát hành 290 tỷ đồng theo giá thỏa thuận để bán tiếp cho đối tác chiến lược nước ngoài hiện nay là BNP Paribas (BNPP, Pháp), để đối tác này đạt 20% tỷ lệ sở hữu.

Trước đó, tháng 12/2009, OCB cũng đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho BNPP để tăng vốn điều lệ và đối tác này nâng tỷ lệ sở hữu từ 10% lên 15%.

Như vậy, trong phương án điều chỉnh vừa công bố, OCB đã hủy kế hoạch bán 5% cổ phần (155 tỷ đồng tính theo mệnh giá) theo giá thỏa thuận cho đối tác nước ngoài khác mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua hồi tháng 4/2010.