07:35 12/07/2011

OCB phát hành 27 triệu cổ phiếu cho BNPP

Hồng Anh

OCB thông báo về việc ký kết thỏa thuận mua bán cổ phần giữ OCB và Ngân hàng BNP Paribas (BNPP).

BNPP hiện là cổ đông chiến lược nước ngoài của OCB.
BNPP hiện là cổ đông chiến lược nước ngoài của OCB.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) thông báo về việc ký kết thỏa thuận mua bán cổ phần giữ OCB và Ngân hàng BNP Paribas (BNPP).

Theo đó, OCB sẽ phát hành thêm cho BNPP 27.000.000 cổ phiếu mới nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của BNPP lên 20% vốn điều lệ của OCB. Sau khi tăng tỷ lệ sở hữu của BNPP lên 20%, vốn điều lệ OCB  tăng tương đương 3.000 tỷ đồng theo lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc thanh toán sẽ được BNPP thực hiện theo quy định dự thảo của hợp đồng, đó là sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và Hợp đồng Mua cổ phần đã được ký kết.

OCB sẽ thực hiện tất cả các công việc cần thiết để hoàn thành giao dịch mua bán bao gồm việc đăng ký kinh doanh, công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo với Ngân hàng nhà nước về kết quả đợt chào bán.

Theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông OCB thông qua, năm 2011, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 3.400 tỷ đồng trong đó phát hành thêm và chào bán riêng lẻ cho đối tác nước ngoài BNP Paribas nâng tỷ lệ sở hữu lên 20%. Như vậy, với việc BNP Paribas được chấp thuận sở hữu 20% vốn điều lệ của OCB, OCB sẽ phát hành thêm 270 tỷ đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu) cho BNPP.