15:17 10/06/2008

OCB sẽ triển khai sản phẩm mới

Tú Uyên

Từ 9/6 đến 30/6/2008, OCB sẽ triển khai sản phẩm mới tiết kiệm "Siêu lãi suất - siêu linh hoạt"

Từ 9/6 đến 30/6/2008, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) chính thức triển khai sản phẩm mới tiết kiệm "Siêu lãi suất - siêu linh hoạt".

Đây là sản phẩm có nhiều ưu điểm như: uyển chuyển về thời gian; linh hoạt trong cách tính lãi suất; và được hưởng mức lãi suất hấp dẫn nhất hiện nay (1,34%/tháng, tức là 16,08%/năm).

Cụ thể, khi lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất mới bằng lãi suất ban đầu cộng với % lãi suất tăng của Ngân hàng Nhà nước; ngược lại, nếu Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản thì lãi suất mới của OCB cũng điều chỉnh giảm, nhưng không giảm thấp hơn mức lãi suất áp dụng tại thời điểm gửi đầu tiên.

Khi có nhu cầu về vốn, khách hàng có thể rút vốn trước hạn (một phần gốc hay toàn bộ), khách hàng được hưởng lãi suất linh hoạt theo thời gian thực gửi đối với phần vốn rút trước hạn.

OCB cho biết, "Siêu lãi suất - siêu linh hoạt" là sản phẩm được triển khai nhằm giúp khách hàng tránh tác động của lạm phát, bảo toàn giá trị tiền gửi.