10:20 24/12/2008

OCB tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt

T.Uyên

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

Cụ thể, thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 27/12/2008, và thời gian nhận cổ tức bắt đầu từ 30/12/2008.

Đồng thời, OCB cũng sẽ sử dụng danh sách này để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 33% trên số cổ phần mà cổ đông sở hữu.

Số cổ phiếu thưởng này được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn để tăng vốn điều lệ năm 2008.

Được biết, OCB vừa thông báo giảm lãi suất huy động bằng VND xuống từ 0,26%/năm - 2,02%/năm so với mức cũ.

Theo đó, lãi suất không kỳ hạn là 3,60%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tuần là 5,26% - 5,46%/năm; 03 tuần là 6,12%/năm; 01 và 02 tháng là 8,28%/năm; từ 3 - 24 tháng lãi suất là 8,64%/năm. Đối với lãi suất kỳ hạn 12 tháng áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm linh hoạt lãi suất là 7,0%/năm (0,583%/tháng).