10:13 18/07/2008

OCB triển khai sản phẩm mới

T.Uyên

Từ ngày 18/7 - 31/7, Ngân hàng OCB triển khai sản phẩm Tiết kiệm USD “Lãi suất thưởng lũy tiến” có kỳ hạn 03 tháng bằng USD

Từ ngày 18/7 - 31/7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) triển khai sản phẩm tiết kiệm USD “Lãi suất thưởng lũy tiến” có kỳ hạn 03 tháng bằng USD.

Ưu điểm của sản phẩm này là biểu lãi suất được xây dựng tăng theo các mức tiền gửi, tương ứng với mỗi mức tiền gửi là một mức lãi suất với mức lãi suất lên đến 7,80%/năm (kỳ hạn 03 tháng). Đây là mức lãi suất hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay.

Cụ thể, với số tiền gửi từ 10.000 USD trở lên, ngoài mức lãi suất thực nhận 7,5%/năm, khách hàng sẽ được hưởng “Lãi suất thưởng lũy tiến” bằng lãi suất ban đầu (lãi suất thực nhận) cộng bội số của 0,05%. Ví dụ số tiền gửi từ 10.000 USD đến dưới 20.000 USD khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 7,55%; từ 20.000 USD đến dưới 30.000 USD lãi suất là 7,6%/năm...; và từ 60.000 USD trở lên lãi suất là 7,8%/năm.

Sản phẩm này còn linh hoạt trong việc rút vốn và trả lãi. Vốn gốc và lãi sẽ được trả bằng USD hoặc VND (trong trường hợp khách hàng có yêu cầu, tỷ giá do OCB quy định).

Trường hợp rút vốn trước hạn, khách hàng được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm khách hàng rút tiền cho số ngày thực gửi.